DORADZTWO ARCHEOLOGICZNE

Analiza możliwości inwestycyjnych. Kompleksowe doradztwo. Pełnomocnictwo w Urzędzie Konserwatorskim.

USŁUGI ARCHEOLOGICZNE

Nadzory. Badania: wykopaliskowe, sondażowe, powierzchniowe. Pomiary geofizyczne.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Przed zadaniem nam pytania, serdecznie zapraszamy do sekcji najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.

Archeolog Ideatorium

Zapewne odwiedzasz naszą stronę, ponieważ masz problem związany z archeologią: obawiasz się, że archeologia może wstrzymać bądź wydłużyć planowaną inwestycję; masz opinię konserwatorską nakazującą wykonanie różnych działań archeologicznych, które są mało zrozumiałe; masz obowiązek wykonania nadzorów bądź badań archeologicznych; zastanawiasz się jaki będzie koszt prac archeologicznych; nie wiesz jak sporządzić dokumentacje wymaganą przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Rozwiązać twoje problemy pomoże profesjonalny archeolog. Skorzystaj z naszych usług!

IDEATORIUM zajmuje się kompleksową obsługą archeologiczną różnego rodzaju inwestycji. Pomagamy rozwiązać problemy formalne oraz logistyczne związane z archeologią. Zapewniamy naszym klientom wsparcie prawne (m.in. uzyskanie opinii konserwatorskiej, pozwolenia na badania archeologiczne) oraz wykonawcze –  prac archeologicznych (głownie nadzorów i wykopalisk). Prace wykonujemy solidnie i terminowo, z uwzględnieniem harmonogramów realizowanych inwestycji. Specjalizujemy się w obsłudze archeologicznej dużych inwestycji w terenach pozamiejskich na obszarze województw takich jak: pomorskie (Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Kwidzyn i okolice), warmińsko-mazurskie (Elbląg, Olsztyn i okolice), kujawsko-pomorskie (Bydgoszcz, Toruń i okolice), zachodnio-pomorskie (Szczecin, Koszalin i okolice).

ZAUFALI NAM: