JAK DZIAŁAMY?

1. Pierwszy kontakt

Skontaktuj się z nami, opowiedz nam o Twoim projekcie i wszelkich kwestiach związanych z archeologią, które Cię nurtują.

2. Wysyłka dokumentacji

Prosimy o dostarczenie wszelkiej posiadanej dokumentacji, takiej jak opinie czy decyzje konserwatorskie. Preferujemy formaty cyfrowe, takie jak PDF.

3. Analiza i omówienie projektu

Dokładnie analizujemy otrzymaną od Ciebie dokumentację. Następnie wspólnie omawiamy harmonogram inwestycji oraz proponowane przez nas rozwiązania.

4. Wizja lokalna

W przypadku dużych inwestycji sugerujemy spotkanie na miejscu. Dzięki temu lepiej zrozumiemy specyfikę projektu i dostosujemy nasze działania do Twoich potrzeb.

5. Harmonogram i kosztorys

Na podstawie zgromadzonych informacji omawiamy z Tobą harmonogram działań archeologicznych oraz przedstawiamy dokładny kosztorys.

6. Wzory dokumentów

Aby uczynić naszą współpracę jak najbardziej płynną, dostarczamy Ci wzory pełnomocnictwa oraz umowy, niezbędne do reprezentowania Twoich interesów przed Konserwatorem Zabytków. Pełnomocnictwa: jednoosobowe, wieloosobowe.

7. Zawarcie umowy

Po akceptacji warunków współpracy podpisujemy odpowiednie dokumenty, które stanowią podstawę do dalszych działań.

8. Realizacja projektu

Przystępujemy do pracy, utrzymując stały kontakt z Tobą oraz w razie potrzeby z Urzędem Konserwatorskim. Dzięki temu jesteś na bieżąco z postępami prac.

9. Kontrola i akceptacja

Po zakończeniu prac terenowych zapraszamy przedstawiciela Konserwatora Zabytków, aby mógł dokonać ich odbioru.

10. Zakończenie prac

Po akceptacji prac przez Konserwatora Zabytków przygotowujemy i przesyłamy oficjalne sprawozdanie.

11. Rozliczenie

Po zakończeniu wszystkich prac przystępujemy do finalnego rozliczenia naszej współpracy.