JAK DZIAŁAMY?

1. Kontakt

Skontaktuj się z nami – przedstaw nam swój problem związany z archeologią.

2. Dokumentacja

W kolejnym kroku prosimy o przesłanie zeskanowanej dokumentacji – opinii, decyzji konserwatorskiej (pliki pdf mile widziane).

3. Konsultacje

Analizujemy dokumentację, omawiamy harmonogram inwestycji i przedstawiamy możliwości rozwiązań.

4. Wizja lokalna

W przypadku dużych inwestycji proponujemy wizję lokalną z udziałem osób odpowiedzialnych za inwestycję.

5. Harmonogram i kosztorys

Omawiamy potencjalny harmonogram działań archeologiczny oraz kosztorys.

6. Pełnomocnictwa i umowy

Prosimy o przesłanie oryginału wypełnionego i podpisanego pełnomocnictwa: jednoosobowe, wieloosobowe. Wysyłamy także umowę zawierającą uzgodnienia z wcześniejszych  etapów.

7. Działamy

Realizacja zleconych zadań z stałym kontaktem zarówno z inwestorem jak i z Urzędem Konserwatorskim.

8. Odbiory

Odbiór prac terenowych przez przedstawiciela Konserwatora Zabytków.

10. Rozliczenie

Finał i rozliczenie wykonanych prac.