DORADZTWO ARCHEOLOGICZNE

W trakcie realizacji licznych projektów zauważyliśmy, że zagadnienia związane z archeologią mogą stanowić istotny element w procesie inwestycyjnym już od jego najwcześniejszej fazy. Dlatego też oferujemy wszechstronne doradztwo archeologiczne, aby pomóc inwestorom na każdym etapie realizacji ich przedsięwzięcia.

ETAP KONCEPCYJNY I PROJEKTOWY

Inwestycje często napotykają wyzwania związane z dziedzictwem kulturowym już w fazie planowania. Oferujemy wsparcie w postaci:

  • Analiz inwestycyjnych: Dokładne badanie terenu pod kątem istniejących stanowisk archeologicznych, aby unikać potencjalnych opóźnień i problemów w przyszłości.
  • Doradztwo archeologiczne: Konsultacje dotyczące planowanych inwestycji na terenach podlegających ochronie konserwatorskiej i archeologicznej. Pomagamy zrozumieć wszelkie wyzwania i wymogi prawne.
  • Reprezentacja przed urzędami: Jako Twoi pełnomocnicy współpracujemy z Urzędem Konserwatorskim, pomagając w uzyskaniu niezbędnych opinii i zezwoleń.

ETAP REALIZACJI INWESTYCJI

Archeologia może być kluczowym aspektem również podczas realizacji projektu. W tym zakresie pomagamy w:

  • Planowaniu: Współtworzymy optymalny harmonogram i budżet dla działań archeologicznych, tak aby zoptymalizować koszty i czas trwania projektu.
  • Przetargach: Asystujemy w tworzeniu zapytań ofertowych oraz pomagamy w analizie i wyborze najlepszej oferty.
  • Kontroli nadzorczej: Oferujemy nadzór inwestorski nad realizowanymi pracami archeologicznymi, aby zapewnić ich najwyższą jakość i zgodność z ustalonym planem.

Współpracując z nami, masz pewność, że Twoja inwestycja będzie prowadzona z uwzględnieniem wszelkich aspektów związanych z dziedzictwem kulturowym w sposób profesjonalny i kompleksowy. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy Ci pomóc.