DORADZTWO ARCHEOLOGICZNE

Realizując wiele działań archeologicznych zauważyliśmy, iż archeologia dla inwestorów zaczyna być problemem już na etapie koncepcyjnym i projektowy. Współpracując z firmami z branży budowlanej i przemysłowej często spotykamy się z problemem, że zagadnienia związane z archeologią stanowią wąskie gardło planowanych bądź realizowanych inwestycji, dlatego nasza firma pomaga w zakresie:

  • przygotowywania analiz możliwości inwestycyjnych z uwzględnieniem stanowisk archeologicznych,
  • doradztwa w zakresie archeologii na etapie projektu dotyczących inwestycji znajdujących się na terenach będących pod ochroną konserwatorską i archeologiczną,
  • pełnienia funkcji pełnomocnika w zakresie działań z Urzędem Konserwatorskim, w tym uzyskanie wymaganych opinii i zezwoleń.W dalszych etapach procesu realizacji inwestycji często inwestor nie wie, jak radzić sobie z zagadnieniem działań archeologicznych, dlatego pomagamy w :

  • określeniu potencjalnego harmonogramu i budżetu na prace archeologiczne,
  • tworzeniu zapytań ofertowych i wyborze ofert,
  • kontroli zastępczej realizacji działań archeologicznych –  nadzór inwestorski.