USŁUGI I BADANIA ARCHEOLOGICZNE

USŁUGI ARCHEOLOGICZNE W INWESTYCJI

Pełna gama usług archeologicznych odpowiada na zróżnicowane wymagania konserwatorskie w ramach planowanych inwestycji. Z naszego doświadczenia wynika, że zapewnienie ciągłości działań archeologicznych od doradztwa po wykonanie usług archeologicznych zapewnia optymalne rozwiązania dla inwestorów, a tym samym wpływa na terminowe realizacje inwestycji. W naszej ofercie między innymi różnorodne badania archeologiczne. Terenem naszych działań objęte jest głownie województwo pomorskie (Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Kwidzyn, Malbork, Tczew i okolice), województwo warmińsko-mazurskie (Elbląg, Olsztyn i okolice), kujawsko-pomorskie (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław i okolice) oraz zachodnio-pomorskie (Szczecin, Koszalin i okolice).

Dlaczego warto z nami współpracować? Każda inwestycja budowlana może napotkać na przeszkody związane z dziedzictwem kulturowym. Współpracując z nami, gwarantujemy Ci profesjonalne podejście i kompleksowe wsparcie w dziedzinie archeologii. Nasze usługi archeologiczne to pewność, że Twoja inwestycja przebiegnie sprawnie, z poszanowaniem historycznego dziedzictwa kraju.

NADZÓR ARCHEOLOGICZNY

Klucz do sukcesu Twojego projektu!

Kiedy realizujesz inwestycje w miejscach o bogatej przeszłości, możesz nieświadomie naruszyć istniejące tam zabytki. Dzięki naszym usługom masz pewność, że takie sytuacje zostaną szybko zidentyfikowane i profesjonalnie obsłużone.

 1. Gwarancja zgodności z prawem: Dzięki współpracy z nami masz pewność, że wszystkie prace na terenie stanowiska archeologicznego odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Minimalizuje to ryzyko ewentualnych sankcji czy opóźnień w realizacji inwestycji.
 1. Oszczędność czasu i kosztów: Przez wcześniejsze identyfikowanie potencjalnych stanowisk archeologicznych oraz efektywną komunikację z Konserwatorem Zabytków, pomagamy unikać nieprzewidzianych opóźnień i dodatkowych kosztów.
 2. Wsparcie w formalnościach: Prowadzimy Cię przez cały proces administracyjny związany z badaniami archeologicznymi, co pozwala na skupienie się na kluczowych aspektach Twojej inwestycji.
 3. Pewność i spokój: Dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalizmowi możesz być pewny, że wszystkie aspekty związane z dziedzictwem kulturowym są właściwie zarządzane, dając Ci spokój umysłu w trakcie trwania projektu.
 1. Kompleksowość: W razie konieczności, odkrycia stanowiska archeologicznego, przeprowadzamy całość badań archeologicznych, dbając o odpowiednie zabezpieczenie i dokumentację znalezisk.

Wybierając nasze usługi, inwestujesz nie tylko w ochronę dziedzictwa kulturowego, ale również w pewność, że Twoja inwestycja będzie przebiegać płynnie i zgodnie z planem.

 • Regularna komunikacja z inwestorem: Na bieżąco informujemy o postępach w naszych działaniach, ewentualnych odkryciach oraz wszelkich kwestiach, które mogą wpłynąć na przebieg inwestycji.
 • Współpraca z ekipą budowlaną: Utrzymujemy stały kontakt z kierownikami projektów, robót i pracownikami na placu budowy, by zapewnić efektywną współpracę i unikać ewentualnych nieporozumień.
 • Dostosowywanie się do harmonogramu prac: Zdajemy sobie sprawę, jak ważne są terminy w inwestycjach budowlanych. Dlatego staramy się dopasować do ustalonego harmonogramu, minimalizując ewentualne przerwy w pracy.
 • Dokładna dokumentacja: Wszelkie działania i odkrycia są przez nas dokładnie rejestrowane, co pozwala na pełną transparentność naszych działań i ewentualne prezentacje znalezisk.
 • Edukacja dla ekipy: Organizujemy krótkie szkolenia dla pracowników budowy, by zrozumieli znaczenie odkryć archeologicznych i wiedzieli, jak postępować w przypadku potencjalnych znalezisk.
 • Dbałość o bezpieczeństwo: Wszelkie działania na stanowisku archeologicznym są prowadzone z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zarówno dla zabytków, jak i dla ludzi pracujących na budowie.

Współpracując z nami, inwestor otrzymuje gwarancję fachowego i profesjonalnego podejścia do wszystkich aspektów związanych z dziedzictwem kulturowym na terenie budowy.

Transparentne koszty: Priorytetem w naszej ofercie jest zapewnienie klientom pełnej przejrzystości w kwestii kosztów. Gwarantujemy zrozumiałe, uczciwe i konkurencyjne wyceny za nasze usługi.. W pakiecie znajdują się zarówno wsparcie w zakresie formalności, jak i dokładne końcowe sprawozdanie z badań. Nasz model wyceny został stworzony z myślą o maksymalnej korzyści dla inwestora, jednocześnie zapewniając wysoki standard świadczonych usług.

Zaufaj profesjonalistom! Jeśli planujesz inwestycję i zależy Ci na pewności, że każdy aspekt związany z archeologią zostanie odpowiednio obsłużony – skontaktuj się z nami. Oferujemy kompleksowe usługi archeologiczne na najwyższym poziomie. Zapraszamy do współpracy!

POTENCJALNE RYZYKA DLA INWESTORA

Decydując się na realizację inwestycji, warto zdawać sobie sprawę z ryzyka związanego z niestosowaniem profesjonalnego nadzoru archeologicznego. Nieprawidłowo prowadzone badania i brak odpowiedniej wiedzy fachowej mogą prowadzić do szeregu problemów:

 1. Nieprzewidziane odkrycia: Część archeologów minimalizuje ryzyko potencjalnych odkryć na terenie budowy, co może prowadzić do nieoczekiwanych przeszkód w realizacji inwestycji.
 2. Opóźnienia: Nieprawidłowe prowadzenie nadzoru oraz brak odpowiedniej reakcji na odkryte obiekty archeologiczne mogą powodować znaczne opóźnienia w pracach budowlanych.
 3. Dodatkowe koszty: Odkrycie obiektów archeologicznych bez odpowiedniego przygotowania i wsparcia profesjonalistów może prowadzić do znaczących dodatkowych kosztów związanych z przeprowadzeniem badań ratowniczych, dokumentacją czy konsultacjami z konserwatorem.
 4. Reputacja: Niewłaściwe postępowanie w przypadku odkrycia zabytków może wpłynąć negatywnie na wizerunek inwestora oraz prowadzić do konfliktów z lokalną społecznością i organami nadzoru.

Dlatego tak ważne jest, by inwestycje budowlane były realizowane przy wsparciu doświadczonych archeologów, którzy zadbają o prawidłowy nadzór, minimalizując ryzyko opóźnień i dodatkowych kosztów.

Z nami Twoja inwestycja jest bezpieczna! Nasze usługi archeologiczne gwarantują profesjonalny nadzór na każdym etapie projektu. Skorzystaj z naszego doświadczenia i uniknij potencjalnych problemów związanymi z dziedzictwem kulturowym.

WYKOPALISKOWE BADANIA ARCHEOLOGICZNE

Badania wykopaliskowe odgrywają kluczową rolę w ochronie dziedzictwa kulturowego kraju. Dzięki nim można nie tylko zapobiec przypadkowemu zniszczeniu ważnych znalezisk, ale również zgromadzić cenne informacje na temat przeszłości regionu, w którym realizowana jest dana inwestycja.

Dlaczego badania wykopaliskowe są tak ważne?

 1. Odkrywanie historii: Zabytki archeologiczne są niemym świadkiem przeszłości. Pozwalają na odtworzenie życia dawnych społeczeństw, ich kultury, technologii czy tradycji.
 2. Zapobieganie stratom: Niewłaściwie przeprowadzone prace budowlane mogą prowadzić do trwałego zniszczenia cennych zabytków. Często po ich utracie nie ma już możliwości odtworzenia pełnej wiedzy na temat danego miejsca.
 3. Dodatkowa wartość dla inwestycji: Odkryte zabytki, jeżeli zostaną odpowiednio wyeksponowane, mogą stać się atrakcją turystyczną, zwiększając wartość i prestiż danego miejsca.

Jakie są etapy badań wykopaliskowych?

 1. Analiza przedinwestycyjna: Przed przystąpieniem do badań konieczne jest zgromadzenie wszelkich dostępnych informacji na temat planowanego obszaru. Obejmuje to m.in. analizę historycznych map, danych geofizycznych czy wcześniejszych badań.
 2. Prace wstępne: Na podstawie zebranych informacji tworzony jest plan badań. Określa się w nim m.in. zakres prac, metody oraz harmonogram.
 3. Prace terenowe: W tym etapie archeolodzy dokonują fizycznego odkrywania i dokumentowania znalezisk.
 4. Analiza i konserwacja: Po zakończeniu prac terenowych, znaleziska są analizowane, konserwowane i przygotowywane do przechowywania lub ewentualnej ekspozycji.
 5. Raportowanie: Na koniec, na podstawie zgromadzonych danych, sporządzane jest sprawozdanie zawierające wszystkie istotne informacje na temat przeprowadzonych badań.

Współczesna archeologia to nie tylko prace wykopaliskowe. Obejmuje również szeroki zakres działań analitycznych, interdyscyplinarnych badań oraz działalność edukacyjną i popularyzatorską. Dzięki temu, zarówno inwestorzy, jak i społeczność lokalna mogą czerpać korzyści z realizacji projektów z uwzględnieniem aspektu ochrony dziedzictwa kulturowego.

Koszty badań archeologicznych mogą różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak:

 1. Lokalizacja: Obszar województwa pomorskiego lub warmińsko-mazurskiego może zawierać różnorodne tereny, od terenów miejskich po wiejskie, co może wpłynąć na koszty.
 2. Rozmiar stanowiska: Im większy obszar, tym więcej pracy dla archeologów, co oczywiście wpłynie na koszty.
 3. Głębokość i trudność dostępu: Część stanowisk może być płytko pod powierzchnią, podczas gdy inne mogą wymagać głębokich wykopów.
 4. Złożoność stanowiska: Jeśli na stanowisku znajdują się liczne lub skomplikowane struktury archeologiczne, prace mogą być bardziej czasochłonne i kosztowne.
 5. Konieczność specjalistycznych badań: W niektórych przypadkach może być konieczne przeprowadzenie specjalistycznych badań, takich jak analizy radiowęglowe, badania paleobotaniczne czy geochemiczne.
 6. Raportowanie i dokumentacja: Koszty te obejmują czas potrzebny na dokładne dokumentowanie i raportowanie wyników badań.

Chociaż początkowe koszty badań archeologicznych mogą wydawać się wysokie, warto pamiętać o potencjalnych korzyściach takich badań, takich jak uniknięcie opóźnień w projektach budowlanych czy dodatkowej wartości historycznej dla projektu.

Zrozumienie procesu badań wykopaliskowych jest kluczowe dla inwestora, który chce uniknąć potencjalnych przeszkód związanych z obecnością zabytków na terenie planowanej inwestycji. Poniżej przedstawiamy poszczególne etapy procesu badań wykopaliskowych w bardziej szczegółowy i przystępny sposób:

 1. Usunięcie humusu z powierzchni stanowiska za pomocą sprzętu mechanicznego. Na początek, zespół techniczny przygotowuje teren, usuwając wierzchnią warstwę gleby. Dzięki temu, archeolodzy mają dostęp do potencjalnych zabytków ukrytych głębiej w gruncie.
 2. Ręczna eksploracja miejsca. Po usunięciu humusu, specjaliści przystępują do ręcznej eksploracji terenu. Odkrywane w tym czasie obiekty, takie jak ziemianki, pochówki czy jamy, są dokładnie badane, aby uzyskać jak najwięcej informacji o historii miejsca.
 3. Dokumentowanie odkryć. Każde odkrycie jest starannie dokumentowane. Zdjęcia, rysunki i szczegółowe opisy pomagają w przyszłości odtworzyć kontekst znaleziska oraz stanowią cenne źródło wiedzy dla innych badaczy.
 4. Pełna dokumentacja i zabezpieczenie zabytków. Odkryte zabytki są odpowiednio zabezpieczane, aby zapobiec ich uszkodzeniu czy zniszczeniu. Dzięki temu mogą one zostać później przekazane do muzeów czy innych instytucji zajmujących się przechowywaniem dziedzictwa kulturowego.
 5. Protokół odbioru prac. Kiedy prace na stanowisku dobiegają końca, inspektor ds. archeologii z Wojewódzkiego Urzędu Konserwatorskiego dokonuje oceny ich kompletności. W tym czasie zwraca się szczególną uwagę na jakość i dokładność prowadzonych badań.
 6. Opracowanie końcowe i konserwacja znalezisk. Na koniec, wszystkie zebrane dane są opracowywane w formie końcowego sprawozdania. Znaleziska przechodzą też proces konserwacji, który ma na celu ich długotrwałe zachowanie.

Dzięki temu dokładnemu procesowi, inwestorzy mogą być pewni, że wszelkie działania związane z odkryciami archeologicznymi są przeprowadzane zgodnie z najwyższymi standardami, co minimalizuje ryzyko opóźnień czy dodatkowych kosztów związanych z inwestycją

Zalety współpracy z nami:

 • Profesjonalizm i doświadczenie: Posiadamy specjalistów, którzy z sukcesem realizowali projekty dla kluczowych graczy na rynku. Znamy wyzwania, przed którymi stoją inwestorzy i potrafimy dostarczyć odpowiedzi na nie.
 • Bezpieczeństwo inwestycji: Z nami Twoja inwestycja jest w dobrych rękach. Dbamy o to, by badania przebiegały sprawnie i bez zakłóceń dla głównego harmonogramu.
 • Transparentność kosztów: Nasze doświadczenie pozwala na realistyczną wycenę projektu. Brak ukrytych opłat, jasne procedury rozliczeń.
 • Wsparcie w komunikacji z organami: Mamy doskonałe relacje z Wojewódzkimi Urzędami Konserwatorskimi i znamy procedury, które pomagają w sprawnym uzyskaniu wszystkich niezbędnych zezwoleń.
 • Zaawansowane technologie: Korzystamy z najnowszych technologii w dziedzinie archeologii, co przyspiesza prace i zapewnia ich wysoką jakość.

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej! Nie pozostawiaj niczego przypadkowi. Współpracując z nami, masz pewność, że Twoja inwestycja jest chroniona nie tylko przed ewentualnymi przeszkodami, ale również jest realizowana z szacunkiem dla dziedzictwa kulturowego danego miejsca. Działaj mądrze i zaplanuj przyszłość swojej inwestycji z nami.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami, a chętnie pomożemy w odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.

Nieprawidłowo przeprowadzone badania wykopaliskowe mogą prowadzić do wielu negatywnych konsekwencji. Oto niektóre z nich:

 1. Utrata informacji historycznej i kulturowej: Niewłaściwe lub niekompletne badania mogą prowadzić do utraty niezastąpionych informacji o przeszłości danego miejsca lub kultury.
 2. Zniszczenie zabytków archeologicznych: Błędy w procesie mogą prowadzić do przypadkowego uszkodzenia lub zniszczenia artefaktów.
 3. Koszty finansowe: Niewłaściwe badania mogą wymagać powtórnego badania terenu, co generuje dodatkowe koszty.
 4. Opóźnienia w inwestycjach: Jeśli badania są niewłaściwie przeprowadzone, może to prowadzić do opóźnień w realizacji projektów inwestycyjnych.
 5. Niewłaściwa interpretacja danych: Błędy w procesie badawczym mogą prowadzić do błędnych wniosków na temat historii danego miejsca.
 6. Problemy prawne: Nieprzestrzeganie lokalnych przepisów i standardów dotyczących badań archeologicznych może prowadzić do konsekwencji prawnych.
 7. Strata zaufania społecznego: Źle przeprowadzone badania mogą prowadzić do utraty zaufania społeczności lokalnej oraz innych zainteresowanych stron w stosunku do prowadzenia badań archeologicznych.

Dlatego tak ważne jest, aby badania wykopaliskowe były przeprowadzane przez wykwalifikowane osoby, zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami branżowymi. Skontaktuj się z profesjonalistami – IDEATORIUM.

BADANIA SONDAŻOWE

Czym są? Badania sondażowe polegają na przeprowadzaniu małych, lokalizowanych wykopów, które mają na celu określenie zasięgu i charakteru stanowiska archeologicznego. Służą one zarówno do potwierdzenia istnienia stanowiska, jak i do jego dokładnej lokalizacji oraz charakterystyki.

Kiedy są wskazane? Konserwator Zabytków zaleca przeprowadzenie takich badań głównie w przypadku dużych inwestycji, kiedy istnieje potrzeba dokładnego określenia obszaru i charakteru stanowiska.

Koszty? Kosztowanie badań sondażowych jest zbliżone do badań wykopaliskowych i zależy od różnych czynników, takich jak zakres i lokalizacja.

BADANIA POWIERZCHNIOWE

Czym są? Badania archeologiczne powierzchniowe to działania polegające na obserwacji powierzchni terenu w celu identyfikacji zabytków archeologicznych, takich jak fragmenty ceramiki, widoczne formy terenowe (np. kurhany, ruiny, fosy) itp. Są to badania nieinwazyjne, nie ingerujące bezpośrednio w grunt.

Kiedy są wskazane? Tego typu badania zalecane są przede wszystkim przy dużych inwestycjach, gdzie istnieje potrzeba wstępnego zidentyfikowania potencjalnych stanowisk archeologicznych.

Koszty Koszt badań powierzchniowych zależy głównie od obszaru, który ma być przebadany oraz od dodatkowych czynników takich jak lokalizacja, dostępność terenu i zakres badań.

Zalety badań sondażowych i powierzchniowych dla inwestorów:

Przy planowaniu inwestycji, każdy inwestor chce unikać niespodziewanych przeszkód i dodatkowych kosztów. Badania sondażowe oraz powierzchniowe stanowią idealne narzędzia, które mogą przewidzieć potencjalne zagrożenia oraz pomóc w optymalizacji procesu inwestycyjnego. Oto dlaczego:

 1. Szybkość i efektywność: Badania te nie są tak czasochłonne jak pełne badania wykopaliskowe, co sprawia, że stanowią idealne rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą szybko zdobyć wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń. Powinny być uzupełnione o pomiary geofizyczne.
 2. Minimalna ingerencja: Dzięki braku głębokich ingerencji w grunt, obie formy badań minimalizują potencjalne zakłócenia dla innych prac na terenie inwestycji.
 3. Optymalizacja kosztów: Precyzyjne określenie zasięgu i charakteru stanowiska pozwala na dokładne sprecyzowanie kosztorysu, eliminując niespodziewane wydatki w późniejszych fazach projektu.
 4. Zabezpieczenie przed niespodziewanymi problemami: Wykrycie stanowiska archeologicznego w trakcie inwestycji może prowadzić do opóźnień i dodatkowych kosztów. Badania sondażowe i powierzchniowe pomagają przewidzieć te problemy zanim wystąpią.
 5. Reputacja i odpowiedzialność społeczna: Współczesne społeczeństwo stawia wysokie wymagania wobec przedsiębiorstw, oczekując od nich dbałości o dziedzictwo kulturowe. Dzięki odpowiednim badaniom, inwestor może pokazać, że działa z szacunkiem dla historii i kultury danego miejsca.
 6. Dokładność i precyzja: Kombinacja badań powierzchniowych, sondażowych i nieinwazyjnych (pomiary geofizyczne) gwarantuje kompleksowe i dokładne rozpoznanie terenu, zwiększając pewność inwestycji.

Dla inwestorów, którzy planują działania na dużym obszarze, gdzie potencjalne ryzyko odnalezienia stanowisk archeologicznych jest wysokie, badania sondażowe i powierzchniowe stanowią nieocenioną wartość. Dzięki nim, każda inwestycja może być przeprowadzona sprawnie, odpowiedzialnie i z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego.

BADANIA NIEINWAZYJNE – POMIARY GEOFIZYCZNE

Czym są? Badania nieinwazyjne w archeologii odnoszą się do metod badawczych, które pozwalają na zdobywanie informacji na temat stanowisk archeologicznych bez konieczności ingerencji w grunt. Są to techniki wykorzystujące zaawansowane narzędzia do analizy podłoża, takie jak pomiary geofizyczne.

Korzyści:

 • Ochrona zabytków: Brak konieczności ingerencji w grunt minimalizuje ryzyko uszkodzenia cennych zabytków archeologicznych.
 • Szybkość i precyzja: Pozwalają szybko uzyskać informacje na temat obecności i rozmieszczenia struktur archeologicznych.
 • Koszty: Pomagają w oszacowaniu ewentualnych kosztów ratowniczych badań wykopaliskowych oraz przeprojektowaniu inwestycji.
 • Różnorodność metod: Dostępność różnorodnych metod pomiarowych pozwala dostosować badania do konkretnego obszaru i specyfiki stanowiska.

Zalety:

 1. Zminimalizowane ryzyko: Jako że nie ma potrzeby kopania, ryzyko uszkodzenia cennych artefaktów jest minimalne.
 2. Skuteczność: Te technologie oferują szybkie i dokładne wyniki, pozwalając na identyfikację nawet niewidocznych gołym okiem struktur.
 3. Oszczędność: Zmniejszają konieczność drogich i czasochłonnych badań wykopaliskowych poprzez skierowanie ekspertów dokładnie tam, gdzie są potrzebni.
 4. Wszechstronność: Dzięki wielu dostępnym technikom badawczym, naukowcy mogą dostosować swoje podejście do konkretnego miejsca i problemu.

Popularne metody badań nieinwazyjnych:

 • Magnetometria: To niesamowita technika, która wykrywa zmiany w naturalnym polu magnetycznym Ziemi spowodowane obecnością struktur archeologicznych, takich jak piece czy budowle. Pozwala ona na szybkie skanowanie dużych obszarów i identyfikowanie miejsc o potencjalnym znaczeniu archeologicznym.
 • Georadar (GPR): Działa na podobnej zasadzie co tradycyjny radar, ale skanuje glebę falami elektromagnetycznymi. Może lokalizować obiekty na różnych głębokościach, od kilku centymetrów do kilku metrów poniżej powierzchni.
 • Pomiary elektrooporowe: Dzięki analizie różnic w przewodnictwie elektrycznym w glebie, eksperci mogą wykryć obecność murów, rowów czy innych struktur archeologicznych, które wpływają na przewodnictwo w danym miejscu.
 • Numeryczne Modele Terenu (NMT) i Pokrycia Terenu (NMPT): Wykorzystując nowoczesne technologie skanowania i modelowania 3D, archeolodzy mogą uzyskać precyzyjne obrazy terenu, identyfikując naturalne i sztuczne formacje, które mogą wskazywać na obecność stanowisk archeologicznych.

Kiedy są wskazane? Badania nieinwazyjne są szczególnie polecane w obszarach dużych inwestycji, gdzie istnieje ryzyko kolizji z cennymi stanowiskami archeologicznymi. Ze względu na ich nieinwazyjny charakter, stanowią doskonałe narzędzie wstępnego rozpoznania terenu, często w połączeniu z badaniami sondażowymi i powierzchniowymi.

Współczesna archeologia coraz częściej korzysta z technik nieinwazyjnych, dzięki czemu badania są bardziej precyzyjne, mniej inwazyjne dla środowiska i efektywniejsze kosztowo. Oferowanie kompleksowych usług w zakresie badań nieinwazyjnych to inwestycja w przyszłość dziedzictwa kulturowego i zrównoważone podejście do inwestycji budowlanych.

Badania nieinwazyjne w archeologii

Badania nieinwazyjne w archeologii rewolucjonizują sposób, w jaki naukowcy i profesjonaliści poznają i dokumentują dziedzictwo kulturowe. Umożliwiają oni pełniejsze rozumienie przeszłości bez konieczności zakłócania spokoju zabytków.

Badania nieinwazyjne w archeologii otwierają nowe drzwi do przeszłości, pozwalając nam na lepsze zrozumienie i ochronę naszego dziedzictwa kulturowego. Dla inwestorów i deweloperów są one kluczem do sprawnego i odpowiedzialnego planowania przestrzennego, które uwzględnia zarówno potrzeby współczesnego świata, jak i szacunek dla przeszłości.

Koszty pomiarów geofizycznych są przedstawiane na podstawie indywidualnych kalkulacji obejmujących głównie obszar planowanych badań oraz wybrane metody badawcze. Poniżej przedstawiam kilka kluczowych elementów, które wpływają na koszty pomiarów geofizycznych:

 1. Obszar badań: Im większy obszar, tym więcej czasu i zasobów będzie potrzebne na przeprowadzenie badań. Często koszt jest proporcjonalny do powierzchni badanego terenu.
 2. Wybrane metody badawcze: Różne metody geofizyczne (np. georadar, metoda elektrooporowa, metoda magnetyczna) mają różne koszty związane z używanym sprzętem, specjalistyczną wiedzą oraz czasem potrzebnym na analizę.
 3. Kompleksowość terenu: Tereny trudno dostępne, o zróżnicowanej topografii czy pokryte roślinnością mogą wymagać dodatkowych nakładów pracy i zasobów.
 4. Głębokość badań: Badania na różnych głębokościach mogą wymagać użycia różnego sprzętu i technik.
 5. Dokładność wymagana przez klienta: Większa dokładność badań może zwiększyć czas pracy i analizy, wpływając tym samym na koszty.
 6. Przygotowanie terenu: W niektórych przypadkach teren może wymagać przygotowania przed rozpoczęciem badań, co również wpłynie na kosztorys.
 7. Analiza i raportowanie: Koszty związane z analizą danych geofizycznych oraz przygotowaniem odpowiednich raportów i rekomendacji mogą znacząco różnić się w zależności od wymagań projektu.
 8. Ewentualne koszty podróży i zakwaterowania: W przypadku badań przeprowadzanych w lokalizacjach oddalonych od siedziby firmy badawczej mogą wystąpić dodatkowe koszty związane z transportem i zakwaterowaniem ekipy badawczej.

Przy przygotowywaniu indywidualnej kalkulacji dla pomiarów geofizycznych, ważne jest, aby uwzględnić wszystkie powyższe czynniki, a także specyfikę danego projektu oraz oczekiwania klienta.