Nadzory archeologiczne

Nadzór archeologiczny jest formą badań archeologicznych, na prowadzenie którego niezbędne jest otrzymanie zgody przez archeologa w Urzędzie Ochrony Zabytków.

Nadzór nad pracami ziemnymi prowadzony jest przy obecności archeologa, który dokumentuje prace poprzez fotografię oraz odpowiednie pomiary. Charakter tych badań archeologicznych pozwala na równoległe prowadzenie prac budowlano-ziemnych oraz archeologicznych. Jeśli jednak na nadzorowanym obszarze zostaną odkryte obiekty archeologiczne o charakterze wymagającym bardziej precyzyjnych badań, archeolog zobowiązany jest do powiadomienia o odkryciu Urząd Konserwatorski i po konsultacji z Inspektorami ds. archeologii podjęcia stosownych działań, zabezpieczających pozostałości archeologiczne. Oznacza to, że w takiej sytuacji nadzór archeologiczny może zostać przekształcony w badania ratownicze,które są bardziej skomplikowaną i kosztowniejszą formą badań archeologicznych.

Nasza firma archeologiczna posiada bogate doświadczenie w zakresie świadczenia nadzorów archeologicznych.

 
 
 

Oferta

Nadzory archeologiczne
Badania archeologiczne
Badania powierzchniowe
Opracowanie wyników badań archeologicznych 
Załatwianie formalności z Urzędem Konserwatorskim

 

tel. 508784443
tel. 693125995
www.ideatorium.com.pl
archeologia@ideatorium.com.pl