Ratownicze badania archeologiczne

Ratownicze badania archeologiczne wyprzedzają budowę a ich długość zależy od charakteru i ilości odkrytych obiektów; po zakończeniu wykopalisk przez archeologa, badania te wymagają odbioru ze strony Inspektora ds. archeologii w Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Ratownicze badania archeologiczne wykonywane są, gdy na terenie planowanej inwestycji występuje stanowisko archeologiczne.
 
W trakcie wykonywanych prac archeologicznych archeolog musi prowadzić sumienną i precyzyjną dokumentację, która jest podstawą do sporządzenia opracowania wyników badań, niezbędnych do pozytywnego odbioru konserwatorskiego.

Zabytki pozyskane podczas prac archeologicznych są starannie opracowywane, dokumentowane poprzez fotografię i rysunek, w razie konieczności poddawane konserwacji, a następnie przekazywane do muzeum, które wyrazi zgodę na ich przejęcie.

Nasza firma współpracuje i posiada stałą zgodę na przekazywanie zabytków w jednym z pomorskich muzeów. Posiadanie takiej zgody jest niezbędnym wymogiem otrzymania zgody na prowadzenie badan archeologicznych, wydawanych przez Konserwatora Zabytków.
 
 

Oferta

Nadzory archeologiczne
Badania archeologiczne
Badania powierzchniowe
Opracowanie wyników badań archeologicznych 
Załatwianie formalności z Urzędem Konserwatorskim

 

tel. 508784443
tel. 693125995
www.ideatorium.com.pl
archeologia@ideatorium.com.pl